Kumpulan Jawaban Tebak Gambar Level 49 Untuk Bantuan

Tebak Gambar Level 49 – Hai sob, apa kabar kalian? mimin harap kalian sedang dalam keadaan dan mood yg baik ya sob.

Jumpa kita kali ini mimin hadirkan pada kalian ragam gambar tebak gambar level 49 beserta dengan jawabanya, kepo akan hal tersebut, untuk itu simak sajian lengkap mengenai hal tersebut dibawah ini ya sob.

1. Tebak Gambar Level 49 Pertama

tebak gambar level 49

Pada gambar pertama ini mimin hadirkan tebak gambar level 49 dengan tampilan ragam objek gambar didalamnya seperti, seorang raja, kendi dan kursi. Dari kesemua objek gambar dan klu yg dihadirkan pada tebak gambar diatas, dapat dketahui jawaban dari tebak gambar level diatas ialah “AJAKAN DISKUSI”.

2. Tebak Gambar Levl 49 Kedua

tebak gambar level 49

Pada gambar tebak gambar level 49 yg terdapat diatas hadir pula objek gambar hidung dan warna hitam dan putih. Menurut mimin kalian yg pemula sahaja pastinya dapat menebak tebak gambar diatas dengan sangat mudah. Dan jawaban dari tebak gambar level diatas ialah “HIDUNG BELANG”.

3. Tebak Gambar Level 49 Ketiga

tebak gambar level 49

Adapun ragam objek gambar dan  yg terdapat pada tebak gambar level 49 diatas ialah seperti, sepatu hak tinggi warna merah, huruf (IM), dan jagung. Adapun kisi-kisi atau klu yg terdapat pada tebak gambar diatas ialah huruf ( J ) yg disilang atau perlu dihilangkan. Dari kesemua objek gambar dan kisi-kisi yg ada pada tebak gambar diatas dapat diketahui bahwa jawaban tebak gambar tersebut ialah ” HAKIM AGUNG”. Jadi bagi kalian yg sebelumnya belum mengetahui jawaban tebak gambar pada gambar diatas, maka setelahnya sudah tidak kepo dan bingung mengenai tebak gambr level 49 pada gambar diatas.

Baca Juga  20+ Foto Patrick Keren dan Lucu!

4. Tebak Gambar Levl 49 Keempat

tebak gambar level 49

Adapun ragam objek gambar pada tebak gambar diatas ialah seperti, huruf (GI), seorang lelaki yg sedang menarik sesuatu, dan kuda. Dan adapun klu atau kisi-kisi yg dihadirkan pada tebak gambar diatas ialah seperti huruf K yg disilang dan perlu diganti menjadi huruf S, huruf K yg disilang dan diganti dengan huruf M. Dari kesemua objek gambar dan kisi-kisi yg terdapat pada tebak gambar diatas, maka dapat diketahuilah bahwa jawaban tebak gambar diatas ialah” GITARIS MUDA”.

5. Tebak Gambar Level 49 Kelima

tebak gambar level 49

Ragam objek gambar pada tebak gambar diatas ialah seperti misal, sebuah per, lobak, benderaa USA dan lainnya. Dengan terdapatnya beberapa klu dan kisi-kisi pada tebak gambar diatas, maka dapat diketahuilah jawaban tebak gambar diatas ialah, ” GEROBAK RUSAK”.

6. Tebak Gambar Levl 49 Keenam

tebak gambar level 49

Terdapat beberapa objek gambar seperti ufo, kontrakan dan sebuah truk,. Selain itu terdapat juga klu dan kisis-kisi pada tebak  gambar diatas dengan demikian pastinya kalian dapat dengan mudah menebak tebak gambar diatas. Dan adapun jawaban tebak gambar diatas ialah ‘FOTO KONSTRUKSI”.

7. Tebak Gambar Level 49 Ketujuh

tebak gambar level 49

Terdapat empat objek gambar yg berbeda lengkap dengan kisi-kisi dan klu yg menyertai tebak gambar level 49 diatas. Bagi kalian yg belum mengetahui jawaban dari tebak gambar diatas ialah, “BERMAIN CURANG.

8. Tebak Gambar Levl 49 Kedelapan

tebak gambar level 49

Adapun objek gambar pada tebak gambar diatas ialah, seseorang yg sedang membawa beban berat dengan smbol hati. Susah-susah mudah sih untuk dapat menebak tebak gambar diatas, dan bagi kalian yg belum kepo dan bingunga akan jawaban tebak gambar diatas, maka dapat diketahuilah jawaban tebak gambar level 49 diatas ialah, “BERAT HATI”.

9. Tebak Gambar Level 49 Kesembilan

tebak gambar level 49

Beberapa objek gambar yg terdapat pada tebak gambar diatas ialah seperti, perahu yg sedang berlayar, kartu as, surat, serta huruf (SI). Dari kesemua objek gambar dan klu yg sudah dihadirkan tentunya diri kalian dapat dengan mudah menebak tebak gambar level 49 diatas dong sob. Dan adapun jawaban tebak gambar diatas ialah ” BAYAR ASURANSI “.

Baca Juga  Kumpulan Mesin Fotocopy PNG Terbaik dan Terlengkap

10. Tebak Gambar Levl 49 Kesepuluh

tebak gambar level 49

Mimin pribadi aja sulit untuk dapat menebak tebak gambar diatas dan mungkin diri kalian merasakan yg sama dengan yg mimin rasakan.  Namun dengan dihadirkannnya beberapa klu dan kisi-kisi pada tebak gambar diatas, dapat membuat kita dengan mudah menebak jawaban tebak gambar  tersebut dan jawabab tebak gambar level 49 diatas ialah” ANGKATAN BERSENJATA”.

11. Tebak Gambar Level 49 Kesebelas

tebak gambar level 49

Beberapa objek gambar yg terdapat pada tebak gambar level 49 diatas ialah seperti, koran, ban, dan bentuk love atau cinta. Dan klu yg diberikan pada tebak gambar diatas ialah, huruf (AN), yg disilang perlu untuk dihilangkan. Dari kesemua objek gambar dan klu yg ada pastinya kalian dapat dengan mudah menebak tebak gambar diatas. Dan jawaban tebak gambar diatas  ialah “KORBAN CINTA”.

12. Tebak Gambar Levl 49 Kedua Belas

tebak gambar level 49

Tebak gambar level 49 seperti terlihat sulit namun sebenarnya sangat mudah untuk dapat menebaknya. Bagi kalian yg sudah seringkali bermain tebak gambar pastinya dapat dengan mudah menebaak tebak gamabar level 49 yg terdapat diatas. Dan adapunn jawaban tebak gambar diatas ” USAHA TEKSTIL”.

13. Tebak Gambar Level 49 Ketiga Belas

tebak gambar level 49

Ada beberapa objek gambar dan klu pada tebak gambar diatas seperti misal, seseorang yg sedang memakai syal, sebuah rak, dan otak. Adapun klunya yakni seperti huruf L yg disilang dan perlu dihilangkan, huruf K yg disilang dan perlu diganti dengan huruf F. Dari kesemua objek gambar dan klu yg ada, maka dapat diketahuilah bahwa jawaban dari tebak gambar level 49 diatas ialah, “SYARAF OTAK”.

14. Tebak Gambar Levl 49 Keempat Belas

tebak gambar level 49

Ada beberapa objek gambar yg terdapat pada tebak gambar diatas seperti, suntik, jin, dan serungling. Dan adapun klus dan kisi-kisi yg diberikan pada tebak gambar diatas ialah, huruf J dan G yg silang atau perlu untuk dihilangkan. Dari kesemua objek gambar dan kisi-kisi yg ada, maka dapat diketahui jawaban tebak gambar level 49 yg terdapat diatas ialah ” SUNTIK INSULIN”.

15. Tebak Gambar Level 49 Kelima Belas

tebak gambar level 49

Terdapat beberapa objek gambar dan huruf pada tebak gambar level 49, misal seperti, seseorang yg sedang tertidur, papan tulis serta lain sebagainya. Bagi kalian yg belum mengetahui jawaban tebak gambar yg terdapat diatas, ialah “SERING MIMISAN”.

Baca Juga  Kumpulan Gambar Masjid Yang Bagus Indah dan Terlengkap

16. Tebak Gambar Levl 49 Keenam Belas

tebak gambar level 49

Mimin pikir tebak gambar level 49 yg terdapat diatas sangat mudah sekali untuk dapat ditebak ya sob. Adapun beberapa objek gambar yg terdapat pada tebak gambar diatas ialah seperti, penyu, buku kamus, dan huruf (IK). Dan jawaban dari tebak gambar yg terdapat diatas ialah “PENYUKA MUSIK”.

17. Tebak Gambar Level 49 Ketujuh Belas

tebak gambar level 49

Ada banyak seklai objek gambar pada tebak gambar levek 49 diatas seperti misal, lem, seseorang yg baru sahaja terbangun,dan kaca. Dengan dihadirkannya klu dan kisi-kisi pada tebak gambar diatas, maka dapat diketahuilah jawaban dari tebak gambar diatas ialah “PEMBANGUNAN TERMINAL”.

18. Tebak Gambar Levl 49 Kedelapan Belas

tebak gambar level 49

Adapun ragam objek gambar pada gambar tebak gambar diatas ialah seperti, panah, kartus as, seseorang yg sedang marah dan emosi. Klu dan kisi-kisi yg dihadirkan pada tebak gambar diatas ialah huruf K yg disilang dan perlu dihilangkan. Dari kesemua objek gambar dan klu tersebut, maka dapat diketahui jawaban tebak gambar level 49 diatas ialah “PANAH ASMARAH”.

19. Tebak Gambar Level 49 Kesembilan Belas

tebak gambar level 49

Ada banyak sekali objek gambar dan klu jawaban pada tebak gambar yg terdapat diaatas. Bagi kalian yg sudah pri bermain tebak gambar, maka sudah dapat mengetahui dengan mudah jawaban tebak gambar diatas. Dan bagi kalian yg belum mengetahui jawaban tebak gambar diatas maka perlu untuk kalian ketahui jawaban tebak gambar diatas ialah” PENJAGA MAKAM LARI KENCANG SETELAH MELIHAT HANTU.

20. Tebak Gambar Level 49 Kedua Puluh

tebak gambar level 49

Susah-susah mudah menebak tebakan gambar level 49 yg mimin sajikan pada gambar diatas. Banyak objek gambar dan klu pada tebak gambar diatas, dan jawaban dari tebak gambar tersebut ialah “SUPIR HARUS MENAAATI ATURAN LALU LINTAS.

Cukup sudah ragam gambar tebak gambar level 49 kali ini, Sekian dan terimakasih banyak sudah menyimak hingga akhir sajian kali ini.

Leave a Comment